Vispārējā vienošanās

     SIA "Good Karma", reģ. Nr. 40203288114, adrese:  Lielirbes iela 1, LV-1046, Rīga, Latvija, tālākā tekstā – LAIMA JEWELRY, sniedz pakalpojumus, kas pieejami mājas lapā www.laima-jewelry.lv, turpmākā tekstā – Mājas lapa, ņemot vērā sekojošus noteikumus, mūsu piegādes politiku, preču atgriešanas politiku un citus noteikumus un nosacījumus, kurus varat atrast mūsu Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, vadlīnijām vai reklāmu, kā arī saistībā ar klientu apkalpošanu, viss augstāk minētais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Ieejot Mājas lapā un to lietojot, Jūs ar to akceptējat, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

     Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas LAIMA JEWELRY Mājas lapā piedāvātos pārdodamos izstrādājumus, turpmāk tekstā „Prece”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Privātās informācijas konfidencialitāte

LAIMA JEWELRY aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, īpaši privātās dzīves neaizskaramību, kā arī fiziskās personas datu apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

LAIMA JEWELRY iegūtā patērētāja personīgā informācija nepieciešama, lai patērētājam nodrošinātu augstāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju LAIMA JEWELRY Precei un pievērst uzmanību preču grupām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, kas varētu interesēt. Mājas lapā variet pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei patērētājam nepieciešams sniegt sekojošu informāciju - vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis un cita informācija, kuru patērētājs var izvēlēties aizpildīt. LAIMA JEWELRY nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

LAIMA JEWELRY nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru sniedzat tiešsaistē. LAIMA JEWELRY nepārdod un nekādā veidā nenodod patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Patērētāja sniegtā informācija palīdz nodrošināt servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

LAIMA JEWELRY pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām un institūcijām pēc to pieprasījuma.

LAIMA JEWELRY veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu vai bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.

Patērētājs piekrīt savu personas datu apstrādei.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir LAIMA JEWELRY  mūsu, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras mūsu rakstiskas atļaujas, mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

Autortiesību pretenzijas

LAIMA JEWELRY īpašums ir viss Mājas lapas saturs, sarakste, kas saņemta rakstiski vēstulē vai elektroniskā pastā, kā arī mārketinga materiāli, kas izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot sekojošiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai: Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personīgai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai: Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka norādiet LAIMA JEWELRY Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (http://www.laima-jewelry.lv ). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām kopā tiek izmantotas šādas kopijas, ka kopiju pārpublicēšanas gadījumā jānorāda LAIMA JEWELRY Mājas lapa kā visu materiālu avots, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (http://www.laima-jewelry.lv). 

Pretenzijas par juvelierizstrādājumu kvalitāti netiek izskatītas sekojošos gadījumos: 

  • Ja juvelierizstrādājumus ir bojāts nepareizas nēsāšanas, kopšanas/ glabāšanas vai patstāvīga remonta mēģinājuma gadījumā (skatīt 'Lietošanas ieteikumi');
  • Ja juvelierizstrādājuma svars vai izmērs ticis mainīts. 

Pirkumu grozs